עמוד:30

גם האמונה בחופש הבחירה הינה הכרזה חגיגית בכוחו המוסרי של האדם ובערך הגדול של חירותו ... הדמוקרטיה ביחס שבין אדם לחברו : נקודה זו היא אולי הפרובלמאטית ביותר . הנחת-היסוד של היהדות היא הבחירה האלוהית , ובחירה זאת סותרת את עקרון השוויון בין בני-אדם . התורה מבחינה בין ישראל לבין העמים , בין הכוהנים לבין העם , בין איש לאשה , בין בן-חורין לעבד , והכל מתוך הנחה שבורא העולם רשאי לקבוע בו סדרים כרצונו . ( עמ' ( 33-31 1 . 4 יובל שרלו , " דרך ארץ וטבעיות החיים , " דרך ארץ , דת ומדינה , בהוצאת משרד החינוך , ירושלים , תשס"ב , 2001 עמ' 40-21 ... אין הדמוקרטיה מצטמצמת בשאלת דרכי הנהגת הרוב , אלא היא משרטטת דמות אדם שונה לחלוטין . מדובר באדם אוטונומי , משכיל , בעל חירויות רבות הנוגעות לדרכי הביטוי ולחופש ההתאגדות , מחובר לתקשורת חופשית ומשוחרר לגלות את דעתו ורצונו . ( עמ' ( 21 ... הדמוקרטיה רוממה את דמות האדם הפרטי , והפכה אותו לרחב אופקים . לא ניתן להתעלם מן ההתקדמות הרבה שהביאה בכנפיה ביטוי גבוה יותר כאשר עובדיו ומאמיניו [ של האל ] מחוברים אל העוצמות האנושיות . ככל שאנו מכירים יותר בחשיבות תחומים אלה , אנו נותנים גודל לאלוקינו . ( עמ' ( 39 1 יובל שרלו הוא ראש ישיבת הסדר בפתח תקווה ומרבני " צהר . " הדמוקרטיה כצורת משטר בהגות היהודית הדתית הבחירה בדמוקרטיה כמשטר הראוי למדינת ישראל נתקבלה ללא עוררין , אבל בקרב הוגים דתיים הייתה התלבטות האם זו גם צורת המשטר העדיפה מבחינת היהדות . ההתלבטות הייתה תוצאה של חשש ממצב שבו על-סמך העיקרון של הכרעת הרוב הדמוקרטי ייווצר מצב שבו הרוב יפגע במיעוט , או שיקבל החלטות בניגוד לעמדת התורה . הוגים אלה ראו את המשטר הדמוקרטי כאילוץ שיש להשלים עמו , בין משום שמבחינה הלכתית אין אפשרות למנות מלך בזמן הזה , ובין מתוך תפיסה שטענה , כי התורה עצמה נתנה בידי העם את האפשרות לבחור את המשטר הרצוי בעיניו . אצל חלק מההוגים הדתיים נבעה ההשלמה עם הבחירה בדמוקרטיה מהחשש שאיהכרה בעקרונות הדמוקרטיים תפגע במעמדם של יהודים בתפוצות , או שהיא תביא לביטול החלטת האו"ם , שהתנתה את הקמתה של מדינה יהודית במחויבות לעקרונות דמוקרטיים . אבל היו גם הוגים דתיים שגילו יחס חיובי למשטר הדמוקרטי . לפי תפיסתם ההנחה שהיהדות מעדיפה את המלוכה היא מוטעית , ודווקא הדמוקרטיה היא המשטר הקרוב ביותר לעקרונות יהודיים . בעובדה שהמשטר הדמוקרטי רואה מחובתו להגן על זכויות האדם , ובכלל זה על חופש הדת והדעות , הם רואים יתרון דתי , שכן הוא מאפשר את קיום התורה מתוך בחירה חופשית , שהיא ערך דתי בפני עצמו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר