עמוד:29

מגוון דעות יהדות ודמוקרטיה - ערכים תואמים או מתנגשים ? . 1 בנימין נויברגר , 1 דת ודמוקרטיה בישראל , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות , ירושלים 1997 הדת היהודית איננה דמוקרטית , שכן אין דת " דמוקרטית" במשמעות הליברלית-מודרנית של המילה ... דת מעצם ההגדרה כופרת בעיקרי יסוד דמוקרטיים - בריבונות העם ובפלורליזם רעיוני . בכל הדתות המאמינים אמורים לציית בראש ובראשונה לציוויי האל , ורק לאחר מכן - ואף זאת לא תמיד - לחוקים " חילוניים . " בכולן יש הלכה מחייבת אחת ולא " שוק חופשי" של רעיונות וערכים . ( עמ' ( 18 השקפת העולם האורתודוקסית סותרת את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה הליברלית גם במובנים אחרים . המחנה הדתי גורס כי דין התורה הוא הסמכות המשפטית והמוסרית העליונה , והוא עומד מעל כל חוק או חוקה מעשה ידי אדם ... לרעיון החוק העליון יש אמנם היבט דמוקרטי , שכן הוא מגביל את סמכויות השלטון הפוליטי , אך אין הוא עולה בקנה אחד עם עקרון ריבונות העם שכל דמוקרטיה ליברלית מתבססת עליו ... גם בדמוקרטיה יש עקרונות-על של חירות וצדק , אך עקרונות-על אלה מתיישבים עם עקרונות הדמוקרטיה ואינם סותרים אותם . ( עמ' ( 24 ? . 2 ישראל ( עמנואל ) יעקובוביץ , משנת השר , מוסד הרב קוק , ירושלים תשנ"ח ... הדמוקרטיה - כפי שניתן להבין מעצם שמה - היא במהותה מורשתה של יון העתיקה . אין פירושה של הודאה זו כאילו אין יסוד דמוקרטי בתפיסת השלטון היהודית ; כמו-כן , אין פירושה שהיהדות מביטה בהיבט חיוני זה של יחסי אנוש מתוך ניטרליות אשר מקורה באדישות ; פירושה , שרעיון הדמוקרטיה המודרני הוא תפיסה אשר בעיקרה זרה היא לתורה וליהדות ... דמוקרטיה , עפ"י בחינתה הפשוטה והאמיתית ביותר , פירושה שלטון העם כפי שנקבע ונכפה ע"י רצון הרוב . [ בעוד ] היהדות ותולדות ישראל מביעות בעיקר את נצחונו הסופי של המיעוט ... ... הדמוקרטיה מייצגת את הרחבתו של הכלל " העוצמה מקנה זכות . " מהו אם לא העוצמה , המצטברת בהכרח ממספרים עדיפים , המעניק לרוב את הזכות להפוך לחוק את עמדותיו ואת החלטותיו ? ... ( עמ' ( 250-249 ? . 3 זאב פלק , " דת ודמוקראטיה , " פתחים , אלול , תשל"ג , מתוך : סימפוזיון במערכת , עמ' 40-31 היהדות תובעת מן האדם להתמסר לעבודת הבורא , ולשם כך צריך הוא להשתחרר מעבדות לבשר ודם ... על-כן יש לקדם בברכה משטר המבטיח את חירות האדם , באשר הוא משמש יסוד לעבודת ה ... ... ' זכויות האדם , שהן מאבני-היסוד של הדמוקראטיה , הם תנאים הכרחיים לשמירת צלם אלוהים ולהכשרת האדם לעבודת הבורא . 1 בנימין נויברגר הוא פרופסור למדע המדינה באוניברסיטה הפתוחה . ? ישראל ( עמנואל ) יעקובוביץ ( 1999-1921 ) היה רבה הראשי של בריטניה . בעל תואר ד"ר מאוניברסיטת לונדון על מחקרו בתחום הרפואה והאתיקה . היה ממקימי המרכז לאתיקה על-פי היהדות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב , הקרוי על שמו . ? זאב פלק ( 1998-1923 ) היה פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים . פרסם מאמרים וספרים בתחום המשפט העברי , במדעי היהדות ובענייני השעה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר