עמוד:26

היחס בין יהדות לדמוקרטיה - גישות שונות כל דיון בנושא היחס בין יהדות לדמוקרטיה מחייב קודם כל להבחין בין הדמוקרטיה כצורת שלטון ועקרונות משטר , לבין הדמוקרטיה כמערכת ערכים ותפיסת עולם . כמו כן , יש להבחין בין היהדות כמכלול של ערכי תרבות ומסורת , המשמשים בסיס לזהות לאומית , לבין היהדות כדת הלכה הכוללת מצוות ומנהגים שהתגבשו במהלך הדורות , אמונות ודעות ועקרונות של משפט עברי . השאלה אם בין דמוקרטיה ליהדות שורר יחס של התנגשות וסתירה , או יחס של השלמה והתאמה , תלויה בפרשנות הניתנת לשני המושגים . יהדות במובן הדתי האורתודוקסי , פירושה מערכת של אמונות ודעות , הבאות לידי ביטוי באורח חיים מחייב וכפוף לכללי ההלכה , והיא יונקת את תוקפה מהתגלות אלוהית שתוכנה מקודש ונצחי . לעומת זאת , זרמים יהודיים שאינם אורתודוקסיים רואים בהתחדשות ההלכה ובהתאמתה לחיים המודרניים דבר הכרחי . מבחינת הרפורמים , היהדות היא מסורת דתית המתפתחת תדיר תוך זיקה לערכים אוניברסאליים וההלכה היא פרי יצירה אנושית ולא סמכות מחייבת . ואילו הקונסרבטיבים שמים דגש על מחויבות להלכה , אבל גם הם תומכים בשינוי אותן מצוות ואיסורים שהם , לדעתם , מנוגדים לרוח הזמן וההומניזם . גם הדמוקרטיה נתונה לפירושים שונים . ביסודה , הדמוקרטיה היא השקפת עולם המעמידה במרכזה את האדם וחירותו , והיא יונקת את תוקפה מהחלטות אנושיות , הנתונות לביקורת רציונאלית ומהסכמה ציבורית . הדמוקרטיה במובנה הליברלי שמה דגש על חירות הפרט , על השוויון בין כל בני האדם ועל סובלנות ופלורליזם . אולם , הדרך שבה ערכים אלה באים לידי ביטוי בפועל , משתנה בהתאם לתפיסות השונות של הדמוקרטיה הליברלית . בתפיסה דמוקרטית ליברלית אינדיבידואליסטית הפרט הוא העומד במרכז , כיבוד חירויותיו וצרכיו הם ערך עליון . על-פי תפיסה זו , תפקידה של המדינה מצטמצם להגנה על זכותם של יחידים ושל קבוצות לקדם את השקפת עולמם ותרבותם ולספק להם את השירותים שהם נזקקים להם . המדינה עצמה אמורה להיות ניטראלית ביחס לתפיסות הערכיות השונות . המבוסס על הכרעת הרוב , על שוויון בין האזרחים ועל שלטון החוק . כמו כן , קיימת בה אפשרות להחלפת השלטון באמצעות בחירות חופשיות , הפרדה בין הרשויות , ויש המוסיפים גם את קיומה של חוקה . לעומתם , יש השואפים לכך שמדינת ישראל תהיה מדינה דמוקרטית במובן המהותי , שהיא , לפי תפיסתם , מדינה המעניקה עדיפות עליונה לשמירה על זכויות האדם והאזרח ושמתקיימים בה עקרונות דמוקרטיים , כמו חופש דת וחופש מדת . בפרק זה נבחן : באיזו מידה קיימת התאמה או התנגשות בין ערכים יהודיים לערכים דמוקרטיים ? מה יחסה של היהדות לערכי המשטר הדמוקרטי ולעקרונותיו ? מהן הגישות השונות ביחס לשילוב ההלכה במדינת ישראל ? כיצד מתמודדת ההלכה עם שילובם של עקרונות דמוקרטיים במדינת ישראל כמדינה יהודית ? האם במדינת ישראל יש חופש דת וחופש מדת ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר