עמוד:24

? לדיון 1 פרופ' מעוז , ( עמ' ( 20 סבור , כי דגם ההפרדה בנוסח האמריקני אינו י ? ים במציאות הישראלית . הסבירו את נימוקיו . 2 מהו לפי פרופ' לייבוביץ ( עמ' , ( 21 הדגם הרצוי ליחסים בין דת למדינה ? מדוע לדעתו דגם זה הוא הדגם הרצוי ? 3 מהי לדעת הרב גורן ( עמ' ( 20 הסכנה העיקרית בהפרדה בין הדת למדינה ? ומהי תשובתו למודל שמציע פרופ' לייבוביץ ? ' 4 האם דבריו של פרופ' שביד ( עמ' ( 21 סותרים אפשרות של הפרדה בין דת למדינה ? 5 מאיזו בחינה מהווים הטקסים שבתמונות ביטוי של " דת אזרחית ? " הביאו דוגמאות נוספות . 6 ביולי 2003 הגישה חברת הכנסת יולי תמיר הצעת חוק , שנועדה לשנות את אופיו של טקס סיום הטירונות של חיילי צה"ל . בהצעתה היא ביקשה להמיר את הקראת פרק א' בספר יהושע בהקראת מגילת העצמאות , ולהמיר את השבועה על התנ"ך ב"הצהרת אמונים . " בנוסח ההצהרה מתחייב כל חייל " לשמור אמונים למדינת ישראל , לחוקיה ולשלטונותיה המוסמכים , לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של צבא הגנה לישראל , לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים ולהקדיש את כל כוחותיי ואף להקריב את חיי להגנתה וחרותה של מדינת ישראל . " מתוך : הצעת חוק פקודת צבא הגנה לישראל ( תיקון - קביעת סדרי הצהרת אמונים לצה"ל , ( התשס"ג . 2003- מה הם מרכיבי ה"דת האזרחית" על פי תפיסתה של ח"כ יולי תמיר ? 7 אילו מהדגמים ליחסי דת ומדינה שהוצגו בפרק יכולים להתקיים רק במדינות דמוקרטיות , ואילו יכולים להתקיים גם במדינות לא דמוקרטיות ? נמקו את תשובתכם . הבחינו בין דמוקרטיה במובן הפורמאלי לדמוקרטיה במובן המהותי . 8 אילו מבין הדגמים ליחסי דת ומדינה שהוצגו בפרק הוא , לדעתכם , הדגם המתאים ביותר למדינת ישראל ? נמקו את בחירתכם . 9 איזה שם הייתם נותנים ל"דגם הישראלי ? " הסבירו מדוע בחרתם בשם זה . 10 עם איזו מבין העמדות בוויכוח על ההפרדה בין דת למדינה במדינת ישראל הינכם מזדהים ? נמקו את תשובתכם . טקס זיכרון ב"יד ושם" טקס השבעת חיילים בכותל המערבי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר