עמוד:22

הזיקה בין הדת לבין התרבות הלאומית - " הדת האזרחית הישראלית" מורכבות הזיקה בין הדת ללאום ביהדות באה לידי ביטוי גם בכך שרוב היהודים בישראל מקיימים מנהגים שמקורם דתי : ברית מילה , חגיגת בר מצווה , סדר פסח , צום יום הכיפורים ועוד . מושגים כמו " משיח" או " מצווה , " שמקורם במסורת הדתית , מופיעים גם בשיח החילוני ; וסמלים דתיים , כמו הכותל המערבי , הם נחלתו של כלל העם היהודי , גם של יהודים המגדירים את עצמם כחילונים מבחינת התנהגותם היומיומית . אומנם , לא כולם מייחסים לכך משמעות דתית , אלא רואים בכך ביטוי של זיקה למורשת התרבותית היהודית המהווה חלק מזהותם הלאומית , אך דווקא עובדה זו היא ההופכת את המסורת היהודית הדתית לאחד ממרכיבי " הדת האזרחית הישראלית" ( על המושג "דת אזרחית" ראו עמ' . ( 15 מרכיב מרכזי אחר ב"דת האזרחית הישראלית" הוא הרעיון הציוני . שורשיו של הרעיון הציוני נטועים עמוק בחלום היהודי הדתי על שיבת ציון וקץ הגלות , אך באותה מידה גם ברעיונות לאומיים מודרניים על שחרור עצמי ובניין אומה חדשה . כתנועה לאומית יהודית , הציונות לא רצתה להפנות עורף למורשת התרבותית היהודית , אך כתנועה לאומית מודרנית היא לא יכלה להשתמש במורשת זו , שהייתה ברובה מורשת דתית , כמקור בלעדי של אמונות וסמלים . התנועה הציונית נמנעה מלהשתמש במורשת זו , הן משום שראשיה היו ברובם אנשים חילוניים מבחינת אורח חייהם , והן משום שלמסורת הדתית נוספו במהלך הדורות יסודות גלותיים , כמו ריחוק מעבודת אדמה , שלא תאמו את הערכים הציוניים . ההתמודדות עם מקומה של המסורת הדתית ב"דת האזרחית הישראלית" נעשתה , ? 1 לדעת חוקרי מדע המדינה , אליעזר דון-יחיא וישעיהו ( צ'ארלס ) ליבמן , באמצעות שלוש גישות שונות שכל אחת מהן הייתה דומיננטית בתקופה אחרת . דתיים להזדהות עם עמם במדינתם . משטר דמוקרטי במדינה לאומית השואפת לבטא זהות קיבוצית של עם צריך אפוא להתחשב בתביעות אלה כדי שתתקיים ותתפתח תרבות לאומית דיאלוגית , פלורלית וסובלנית בין כל חלקי העם היהודי , אפילו במחיר כמה הגבלות של החופש האישי ברשות הרבים הלאומית . ( עמ' ( 117-116 1 אליעזר דון-יחיא הוא פרופסור במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת בר-אילן . תחומי התמחותו העיקריים הם פוליטיקה ישראלית ויהודית , מפלגות ואידיאולוגיות , ויחסי דת ומדינה . ? ישעיהו ( צ'ארלס ) ליבמן ( 2004 -1934 ) היה פרופסור במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת בר-אילן וחתן פרס ישראל בחקר מדעי המדינה לשנת תשס"ג . מחקריו עוסקים בתרבות ובהתנהגות הפוליטית של יהודים בישראל ובעולם . עמדות בנוגע להפרדה בין דת למדינה על-פי מידת הדתיות ( באחוזים )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר