עמוד:21

אנו חייבים , איפוא , על-פי ההלכה ועל-פי כל כללי ההגיון , להפעיל את כל האמצעים הממלכתיים , על-מנת להבטיח את קיום התורה , ערכיה ומשפטיה על-ידי העם , ולהשתית אותם על יסודות קונסטיטוציוניים , ללא הפרדה ופירוד בין דת ומדינה ... צריך להיות שילוב מלא בין ההלכה לחוק , בין המדינה לדת , בין התורה למעשה . אבל אין הדברים אמורים ואינם נוגעים לרשות היחיד של האזרח ולהתנהגותו האינדיבידואלית שלא בתחום הציבורי ולא בפומבי . בקשר לכך , אנו חייבים אמנם להפעיל את כל אמצעי ההסברה והשכנוע , כדי להחזיר את היחיד לדרך התורה והמצווה , אך אין לנו זכות להפעיל את סמכויות המדינה , על-מנת להשפיע על אורח חייו הפרטיים של האזרח . ( עמ' ( 139-137 1 . 3 ישעיהו ליבוביץ , " הפרדת הדת והמדינה , " יהדות , עם יהודי ומדינת ישראל , הוצאת שוקן , ירושלים ותל-אביב , , 1979 עמ' 163-155 כאן תידון הפרדת הדת והמדינה כדרישה המוצגת מנקודת-השקפה דתית , שממנה נראים היחסים הקיימים היום בין השלטון והחוק במדינה ובין התורה כמצב שיש בו משום חילול-השם , בזיון התורה והרס הדת ... הדרישה להפרדת הדת מהמדינה החילונית הקיימת נובעת מן הצורך הדתי החיוני של מניעת הפיכת הדת לאמצעי-עזר לסיפוק צרכים פוליטיים-חברתיים , מניעת הפיכת הדת למשרד ממשלתי של רשות חילונית ... דת מטעם שלטון לא-דתי היא האנטיתיזה לדת , והיא מונעת אפשרות של חינוך דתי ושל השפעה דתית על הציבור ועל אורחהחיים ... אין השפלה חמורה יותר של הדת ואין דבר המתיש את כוח השפעתה ושכנועה ומונע רכישת לבבות , מאשר מוסדות דתיים המקויימים ע"י מדינה חילונית ; מאשר גושפנקה דתית הניתנת לפונקציות חילוניות ... ... יש להביא את המדינה החילונית ואת החברה החילונית להגיד את דברן בלי חיפוי דתי מזויף - ואז יתברר אם יש להן מה להגיד כמדינה יהודית וכחברה יהודית ; ויש להביא את דת ישראל לומר את דברה בלי חיפוי אדמיניסטרטיבי - ורק אז יתגלה כוחה ותיהפך לגורם מחנך ומשפיע . ( עמ' ( 157-155 ? . 4 אליעזר שביד , " ישראל - ' מדינה-יהודית' או ' מדינת העם היהודי " ? ' הציונות שאחרי הציונות , הוצאת הספריה הציונית על-יד ההסתדרות הציונית העולמית , ירושלים , תשנ"ו , עמ' 119-111 ... יהודים שזהותם לאומית-תרבותית ולא דתית אינם יכולים להתעלם ממרכזיות אמונת ישראל וממרכזיות התורה וההלכה במורשת התרבותית של העם שהם משתייכים אליו וממשיכים את זהותו ... אף זאת , יהודים הרוצים בקיומה של רשות רבים לאומית משותפת מחויבים מנקודת ראות לאומית-דמוקרטית להתחשב בכך שאורח חיים יהודי-דתי אורתודוכסי במדינה יהודית מותנה במעורבות מסוימת של הדת וההלכה בהגדרת הזהות הלאומית ובקביעת אורח החיים ברשות הרבים המשותפת . בלי מעורבות כזאת לא יוכלו יהודים 1 ישעיהו ליבוביץ ( 1994-1903 ) היה מדען והוגה דעות דתי . פרופסור ליבוביץ נודע בהתנגדותו לשליטה הישראלית בשטחי יש"ע ובתביעה להפרדת הדת והמדינה . ? אליעזר שביד הוא פרופסור למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר