עמוד:10

דגם התיאוקרטיה תיאוקרטיה פירושה שלטון הדת ( ביוונית , תיאוס-אל , ק ? טוס-שלטון . ( משמעות הדבר היא , שהחוק הדתי הוא חוק המדינה , ומוסדות המדינה מתנהלים על-פי חוקי הדת , כפי שמפרשים אותם חכמי הדת . לעתים , חכמי הדת הם גם שליטי המדינה , או ששליטי המדינה נתונים להשפעתם . מקור הסמכות - כלומר , הריבונות - הוא דתי . במדינות שמשטרן תואם את הדגם התיאוקרטי , העוצמה השלטונית נתונה רק בידי דת אחת . לעתים קרובות , מיעוטים דתיים , או מיעוטים כיתתיים בתוך אותה הדת עצמה , נרדפים על-ידי הדת השלטת , אך לעתים הם יכולים גם לקיים את מנהגי דתם באין מפריע . על-פי דגם זה אין הכרה בזכותו של האזרח לחופש דת ולחופש מדת , ואין שוויון מבחינת החוק בין מאמינים בדת השלטת ללא מאמינים , או בין הדת השלטת לדתות אחרות . דוגמה למדינה שהייתה קרובה לדגם התיאוקרטי היא איראן בימיו של האייטולה חומייני . בשנת 1979 פרצה באיראן מהפכה , ובעקבותיה היא הפכה למדינה מוסלמית שיעית והונהג בה " שלטון חכם ההלכה . " השלטון עבר לידיו של האייטולה חומייני , מנהיג דתי שראה את תפקידו ביישום קפדני של חוקי ההלכה המוסלמית ובהתרחקות מנורמות מערביות ומודרניסטיות . האייטולה חומייני הקים מועצת מפקחים , שתפקידה היה לוודא שחקיקת הפרלמנט תואמת את חוקי הדת . הוא העניק למועצה סמכות לפסול כל חוק מחוקי המדינה הסותר את החוק הדתי . צנזורה נוקשה הוטלה על סרטים , ספרים ומחזות , ונשים חויבו לכסות את גופן מכף רגל ועד ראש בשמלה ארוכה ( צ'אדור ) ולכסות את פניהן ברעלה . האייטולה חומייני גם מינה אנשים שתפקידם היה לשמור על המוסר הציבורי ולדאוג לכך שלא ייראו גילויי חיבה בין גברים לנשים במקומות ציבוריים . נגד המתנגדים הופעלו צעדי דיכוי אלימים , ומיעוטים דתיים , הנחשבים כופרים - כמו הבהאים , נרדפו . דגמים שונים של יחסי דת ומדינה בפרק זה נבחן : מהם הדגמים הקיימים ביחסי דת ומדינה ? מהו מעמדם של הדת ושל מוסדות הדת בכל אחד מהדגמים , והאם הריבונות היא בידי הדת או בידי המדינה ? באיזו מידה תואמים ההסדרים הקיימים ביחסי דת ומדינה ערכים ועקרונות דמוקרטיים ? מהם היחסים בין הדת למדינה ובין הדת לתרבות הלאומית במדינת ישראל ? מהן העמדות השונות בעד ונגד הפרדת דת ומדינה בישראל ? נשים איראניות לבושות בצ'אדור בעיר ק ? ם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר