עמוד:5

פתח דבר לתלמידים ולתלמידות שלום רב , הספר שלפניכם עוסק בדמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וביחסים בין הדת , החברה והמדינה . ביהדות כלולים בנוסף לדת גם מרכיבים של לאום ושל תרבות והתוצאה היא ריבוי גישות ופרשנויות שונות להגדרת הזהות היהודית . יש הרואים בה זהות שההגדרה הדתית וההגדרה הלאומית משולבות בה בלי אפשרות להפריד ביניהן ; יש הרואים בה זהות דתית בלבד , שאיננה חופפת לזהות לאומית ; ויש גם כאלה החולקים על המרכיב הדתי בזהות היהודית ורואים בה רק זהות לאומית-תרבותית . בין הקטבים יש רצף של גישות והגדרות שונות היוצרות פסיפס של זהויות : חרדים , דתיים-לאומיים , רפורמים , קונסרבטיבים , מסורתיים וחילונים לגוניהם השונים . שורשי הוויכוח ביחס להגדרת הזהות היהודית מצויים בתהליכי החילון והמודרנה , שעברו על העם היהודי בעת החדשה והולידו השקפות וזרמים שונים . כל אחד מההשקפות והזרמים האלה ביקש להטביע את חותמו על החברה היהודית ההולכת ונבנית בארץ-ישראל : מצד אחד עמדה השקפה שראתה בשיבה של העם היהודי לציון הזדמנות בלתי חוזרת להקים בארץ ישראל חברה חדשה ליברלית ודמוקרטית - על-פי חזון אחד , או חברה סוציאליסטית היונקת מערכים יהודיים וממוסר הנביאים - על-פי חזון אחר . מן הצד האחר הייתה תקווה שתהליך השיבה לציון יל ? וה בהתעוררות רוחנית דתית , ושהחברה שתקום בארץ הקודש תבנה את חייה ככל האפשר בהתאם להלכה . ההשקפות השונות ביחס לזהות החיים היהודיים בארץ-ישראל וביחס להגדרת הזהות היהודית ממשיכות להתקיים גם בחברה הישראלית היהודית בימינו . ספר הלימוד שלפניכם מתאר את הקבוצות השונות בחברה היהודית בישראל על השקפת עולמן , על זיקתן לדת ועל זיקתן למדינה ולערכיה . הספר בוחן את מעמדה של הדת היהודית במדינת ישראל ואת מידת השפעתה של הדת על החוקים , על המוסדות ועל החברה . במהלך הלימוד תוכלו להכיר מגוון של דעות בסוגיות אלה , החל מהגישה השואפת להחיל את הלכות הדת היהודית בכל שטחי החיים - הפרטיים והציבוריים כאחד , ועד לגישה התובעת חופש דת וחופש מדת באופן מוחלט . גישות אלה עומדות בבסיסם של ההסדרים והחוקים הקיימים בתחום היחסים בין דת למדינה שתלמדו עליהם בספר . אתם מוזמנים לבחון באיזו מידה ההסדרים והחוקים האלה עולים בקנה אחד עם עקרונות דמוקרטיים ועם זהותה של המדינה כמדינה יהודית . כמו כן , הספר מציג לפניכם את האופן שבו משפיעות העמדות והגישות השונות בסוגיות הדת והמדינה על יחסי הכוחות הפוליטיים ועל היחסים החברתיים בין מגזרים חברתיים שונים בחברה היהודית . יש לציין שהספר מתמקד בחברה היהודית ולא בעדות הדתיות בישראל ובשיח הבין-דתי המתקיים ביניהן מאחר שמדובר ביחידת לימוד אחת . אחת המטרות של הספר היא חיזוק ההכרה בלגיטימיות של גישות ועמדות שונות וחשיבותה של ההתמודדות וההכרעה בכלים דמוקרטיים . הנחת היסוד היא , כי הכרת המגזרים השונים בחברה , על ייחודם ועל השקפת עולמם , תתרום לחיזוק ערכים של כבוד הדדי , סובלנות ופתיחות . מטרה נוספת היא הערכת תופעות חברתיות וגיבוש עמדה עצמאית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר