עמוד:4

פרק : 11 חקיקה דתית 151 ................................................... מהי חקיקה דתית 151 ......................................................... ? חוק איסור גידול חזיר 152 ................................................... חוק חג המצות ( איסורי חמץ 153 ....................................... ( חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בט' באב 155 ................... הוויכוח על החקיקה הדתית 156 ......................................... פרק : 12 מוסדות הדת היהודית במדינת ישראל 160 ................. הרבנות הראשית - מעמדה וסמכויותיה 161 ..................... בתי הדין הרבניים - מעמדם וסמכויותיהם 169 ............... המועצות הדתיות - מחלוקות ותמורות 174 ...................... שער ה - לחיות עם המחלוקת 177 מבוא : הסדר הסטאטוס קוו כדרך ליישוב מחלוקות 178 ................ פרק : 13 שבת קודש או יום מנוחה 182 ................................. ? סוגיית העבודה בשבת 183 .................................................... העבודה בשבת בראי החקיקה 183 ..................................... העבודה בשבת בראי הפסיקה 185 ...................................... העבודה בשבת בראי ההלכה 187 ........................................ מאבקים ציבוריים בנושא השבת 188 ................................ תנועת כלי רכב בשבת 190 ................................................... תרבות ובידור בשבת 195 ..................................................... פתיחת מרכזי קניות בשבת 197 ........................................... פרק : 14 גיוס לצבא או לימוד תורה 200 ................................ ? המחלוקת על גיוס בחורי ישיבות לצבא 201 ...................... הצעות לפתרון המחלוקת 205 .............................................. ועדת טל 208 .......................................................................... המחלוקת על גיוס בנות 215 ............................................... פרק : 15 מיהו יהודי 220 .................................................... ? שאלת " מיהו יהודי" בחוק השבות 221 ............................... התיקון ל"חוק השבות 225 ................................................. " המחלוקת בסוגיית הגיור 230 ............................................... פרק : 16 נישואים כדת משה וישראל או נישואים אזרחיים 241 ...... ? חוק שיפוט בתי דין רבניים - בעיות ופתרונות 242 ............ הוויכוח על הנהגת נישואים אזרחיים 250 ........................... פרק : 17 לחיות עם מחלוקת - יחסים בין דתיים לחילונים 257 ... היחסים בין דתיים לחילונים בתחום החברתי ובתחום הפוליטי 258 ............................................................ לחיות יחד 260 .......................................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר