עמוד:62

סדר פעולות 1 השלימו מספרים מתאימים בתרגילים . כתבו בכל סעיף תרגילים שונים זה מזה . 2 הציבו סוגריים במקומות המתאימים בכל תרגיל כך שתתקבל התוצאה הרשומה . דוגמאות 365 - 300 : 865 - 800 = 1 8 × 200 + 50 - 250 = 0 | 134 + 540 - 500 × 0 = 0 א | 1 , 200 + 1 , 800 - 1 , 500 + 1 , 500 = 0 ב | 3 , 200 × 6 , 200 - 3 , 000 - 3 , 200 = 0 ג | 5 , 200 - 5 , 000 : 200 = 1 ד | 2 , 400 - 200 + 800 + 1 , 400 = 0 ה | 1 , 000 - 900 : 100 = 1 ו | 10 , 000 - 9 , 000 - 999 × 17 = 17 ז | 250 - 210 : 300 - 260 = 1 ח | 6 , 900 + 100 - 3 , 000 : 1 , 500 + 2 , 500 = 1 ט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר