עמוד:35

6 פתרו לפי החצים . 7 א . יואב מדד את אורכי הצלעות של משולש במקל שישיות , ואלה האורכים שקיבל : 1 1 6 יחידה , 5 6 יחידה , 4 6 יחידה . מהו היקף המשולש ? ב . אירית מדדה משולש אחר במקל שישיות וקיבלה את אותו ההיקף שקיבל יואב . נתונים האורכים של שתי צלעות שמדדה אירית . השלימו את אורך הצלע השלישית . 1 1 6 יחידה 3 6 , יחידה , יחידה . 8 המלבן הזה נמדד במקל שמיניות . מהו היקף המלבן ? חישוב : תשובה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר