עמוד:9

ב כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות 1 פתרו את התרגילים . דיון : מהו הקשר בין התרגילים האלה ? 2 גלית ושי פתרו את תרגיל הכפל הזה : . 20 × 40 גלית פתרה את התרגיל בדרך זו : שי פתר בדרך זו : דיון : איזו דרך עדיפה ומדוע ? 3 פתרו בדרך הנוחה לכם . | 7 × 40 = א | 600 × 30 = ב | 90 × 40 = ג | 30 × 70 = ד | 30 × 300 = ה | 700 × 3 = ו | 5 × 90 = ז | 10 × 400 = ח 4 כתבו תרגילי כפל שונים שהמכפלה שלהם היא . 2 , 400

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר