עמוד:7

5 השלימו את הגורם החסר . | 3 × = 3 , 000 א | × 40 = 4 , 000 ב | 60 × = 60 , 000 ג | 83 × = 830 ד | × 17 = 1 , 700 ה | 304 × = 30 , 400 ו 6 יוסי נרשם לקייטנה בקיץ . הקייטנה פעלה 18 ימים ביולי ו 17 ימים באוגוסט . בכל יום היו בקייטנה 10 שעות פעילות . כמה שעות פעילות היו בקייטנה ? חישוב : תשובה : 7 נועה קיבלה מבני משפחתה דמי חנוכה : 2 שטרות של 100 שקלים ו 11 מטבעות של 10 שקלים . כמה כסף קיבלה נועה בחג החנוכה ? חישוב : תשובה : 8 כתבו = או . = | 572 × 10 572 + 10 א | 1 , 913 + 10 1 , 913 - 10 ב | 570 × 10 57 × 100 ג | 13 + 100 10 × 130 ד יש תלמידים שפותרים את בעיות 6 ו 7 בעזרת תרגיל שרשרת . יש לבדוק אם הם פותרים לפי הכללים של סדר פעולות החשבון . אם יש צורך אפשר לחזור על נושא זה - ראו המלצות במדריך למורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר