עמוד:349

סיכום ממשק אדם-מכונה , ובקיצור , ( Human Machine Interface ) HMI הוא מערכת המאפשרת ליצור תקשורת בין התהליך לבין האדם המפעיל אותו ומשתמש בו . בצורה זו מוקנית לאדם היכולת להפעיל את התהליך , לפקח על אופן פעולתו , לעקוב אחר שינויים המתרחשים בו , ולשלוט בתוצרת המתקבלת ממנו . באמצעות הממשק אדם-מכונה יכול האדם להפעיל את התהליך ולנתקו , להזין נתונים הדרושים להרצתו , לפני הפעלתו כמו-גם במהלך פעולתו , ולצפות בנתונים הפיזיקליים המתקבלים כתפוקה מהתהליך , כדי לוודא שפעולתו של התהליך תקינה . הממשק אדם-מכונה מאפשר לאסוף נתונים המתקבלים מן התהליך , לעבדם ולהציגם במגוון צורות , כמו גרפים , טבלאות ודוחות . איסוף הנתונים מהתהליך ושמירתם , נועדו לשפר את איכות המוצרים המיוצרים בתהליך , לאפשר איתור מהיר של בעיות ותקלות , ולהפחית את עלויות הייצור . מערכות הממשק אדם-מכונה הנפוצות ביותר הן : לוח פיקוד מקומי ; לוח סינופטי ; צג HMI מקומי / לוח הפעלה ממוחשב ; מחשב ובו תוכנת . HMI בכל אחת ממערכות הממשק האלה , משובצים אביזרי חיווי ואביזרי פיקוד והפעלה מגוונים , המאפשרים לאדם המפעיל את התהליך לבחון ולעקוב אחר המתרחש בתהליך , ולבצע שינויים באופן עבודתו של התהליך . לוח הפיקוד המקומי מותקן בצמוד למכונה המבוקרת , או בעמדת האדם המפעיל את התהליך . על גבי הלוח מותקנים אביזרי חיווי ואביזרי פיקוד שונים , שאליהם צמודות כתוביות זיהוי המאפשרות לאדם-המפעיל לזהות אותם . הלוח הסינופטי הינו לוח תצוגה אשר מותקן בדרך כלל על קיר בחדר הבקרה במפעל , ועליו מופיע תרשים המתאר את תהליך הייצור ואת מצבי ההפעלה של כל המכונות ותהליכי המשנה , לצורכי בקרה ומעקב אחר התקדמות התהליך . לוח הפעלה ממוחשב , ( Operator Display Panel ) או בשמו הנוסף , צג ממשק אדם-מכונה , ( HMI display ) הוא סוג נוסף של ממשק אדם-מכונה , הנפוץ מאוד במערכות פיקוד ובקרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר