עמוד:348

מצבם של הרכיבים הדינמיים תלוי בערכיהן של שלוש קישוריות , המקשרות בין הרכיבים לבין משתנים בבקר המתוכנת . באיור 5 . 48 מוצגת רשימת הקישוריות הנמצאות בשימוש בתמונת התהליך שתואר באיור . 5 . 47 התבוננות באיור 5 . 48 מלמדת שקישורית הברז ( valve–in ) מחברת את התמונה למוצא הבקר , Q 3 קישורית המשאבה ( pump ) מחברת את התמונה למוצא הבקר , Q 2 ואילו קישורית מפלס המים במיכל האגירה ( storage ) מחברת את התמונה למבוא אנלוגי שכתובתו בבקר . AI 1 הקישורית מחוברת לשתי פונקציות גרפיות רציפות : פונקציית הבר-גרף ופונקציית תצוגה ספרתית ( שתיהן הוצגו באיור . ( 5 . 47 הקישורית מחוברת לשתי פונקציות גרפיות בינאריות : פונקציית שינוי צורה ופונקציית שינוי הודעה ( גם הן הוצגו באיור . ( 5 . 47 גם הקישורית מחוברת לשתי פונקציות גרפיות בינאריות : פונקציית שינוי צבע ופונקציית שינוי הודעה . איור 5 . 48 רשימת קישוריות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר