עמוד:347

מפלס המים במכל האגירה מוצג בצורה חזותית על-ידי שינוי גובהו של הבר-גרף , הממוקם בתוך תמונת המכל ( סימון 1 באיור . ( ערכו המדויק של המפלס מוצג על-ידי צג ספרתי הממוקם בסמוך לתמונת המכל . מצבו של הברז החשמלי מוצג בתמונה על-ידי שינוי מיקומה של ידית הברז ( שינוי צורה . ( כאשר הברז מנותק וסגור , ידית הברז בצד ימין , וכאשר הברז מופעל ופתוח , ידית הברז משנה מקום ועוברת לצד שמאל . בנוסף לשינוי החזותי של הברז , מופיעה גם כיתובית משתנה : כאשר הברז פתוח ( מסומן 2 באיור . ( מצבה של המשאבה מוצג על-ידי שני סוגי שינוי : צבעה בתמונה משתנה בהתאם למצבה בתהליך ( לדוגמה , צבעה אדום כאשר היא מנותקת וצבעה ירוק כאשר היא פועלת , ( והודעת טקסט שמשתנה בהתאם למצבה : ההודעה תופיע כאשר המשאבה מנותקת , וההודעה תופיע כאשר המשאבה מופעלת ( מסומן 3 באיור . ( איור 5 . 47 תמונת תהליך עם רכיבים דינמיים שמצבם תלוי במשתני הבקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר