עמוד:346

כיוון שתוכנת HMI נועדה לפעול מול דגמי בקרים רבים ושונים , ולכל בקר מוגדרות כתובות ייחוס שונות למשתנים , תוכנת HMI תשתמש אך ורק בשם שניתן לקישורית בזמן הגדרתה , ( היא לא תשתמש בכתובת הבקר . ( משום-כך יש חשיבות רבה לבחירה נכונה של התיאור שיינתן לכל קישורית , תיאור שיגדיר את תפקידו ומהותו של המשתנה בתהליך ( כפי שזה מתבטא דרך הבקר המתוכנת . ( אמצעי הקשר בין תמונות התהליך ומשתני הבקר המתוכנת הקשר בין רכיב דינמי מסוים בתמונת התהליך , לבין משתנה הבקר המתוכנת הגורם בו לשינויים , נוצר על-ידי הגדרת הקישורית של אותו משתנה בתוכנה , ועל-ידי הפעלה של פונקציה גרפית , המוגדרת עבור אותה קישורית . פונקציה זו משנה את צורת הרכיב הדינמי , או את צבעו , או את מיקומו , בהתאם לשינויים המתרחשים בערכו של משתנה הבקר הקשור אליה . משתני הבקר הניתנים לקישור לתמונה הם : מבואות ומוצאים ספרתיים , מבואות ומוצאים אנלוגיים , ואוגרים פנימיים . אופי השינוי שחל ברכיב דינמי מסוים תלוי בסוג המידע המשודר מהבקר המתוכנת אל הקישורית שלו בתוכנה , ובפונקציה הגרפית המוגדרת לקישורית זו . הפונקציות הגרפיות השונות הוצגו בסעיף . 5 . 3 . 4 המידע המתקבל בקישורית יכול להיות בינארי – בעל שני ערכים בלבד 0 ) או ( 1 או אנלוגי – בעל ערכים רציפים הנעים מאפס עד ערך מרבי אשר נקבע לפי גודל המילה של הבקר ( לדוגמה : 0 עד 65535 עבור מילה בגודל 16 סיביות . ( הפונקציות הגרפיות של הקישוריות תואמות את סוגי המידע המגיעים אליהן : עבור מידע בינארי משתמשים בפונקציות היוצרות שני מצבים גרפיים שונים , מצב אחד עבור כל ערך של המשתנה הבינארי המוזן אליהן ( דרך הכתובת המוגדרת בקישורית ;( עבור מידע אנלוגי משתמשים בפונקציות היוצרות מצבים גרפיים רבים , עבור כל הערכים האפשריים של המשתנה הרציף המוזן אליהן . איור 5 . 47 מציג קטע מתמונה של תהליך בקרת מפלס , הכולל מכל אגירת מים , משאבה לשאיבת המים מהמכל , וברז חשמלי המאפשר את הזרמת המים . בתמונה זו מוגדרים בסך-הכל שישה אלמנטים גרפיים דינמיים , שניים מהם רציפים ( מגדירים שינויים רציפים ביחס לזמן ) וארבעת האחרים הם בינאריים ( מציגים אחד משני מצבים . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר