עמוד:345

הגדיר עבורן , כגון . ( Tags , Links , Gates קישוריות אלה מקשרות , למעשה , כל אלמנט דינמי ( צורה משתנה ) המופיע באיור התהליך , לאחד ממשתני הבקר . איור 5 . 46 מציג את אופן שיוכו של משתנה בבקר ל " קישורית " בתוכנת . HMI הפרמטרים הדרושים להגדרה הם : משתנה הבקר הרצוי , לדוגמה כניסה לבקר , או אוגר בזיכרון הבקר . דגם הבקר ( ניתן לחבר למחשב בו-זמנית תקשורת מכמה בקרים של יצרנים שונים . ( כתובת המשתנה בבקר כפי שהיא מוגדרת על-ידי יצרן הבקר ( וגם בקובץ הdriver- המצורף לתוכנת . ( HMI לדוגמה : I 1 מגדיר כניסה בבקר מסוים ; V 2 מגדיר אוגר בזיכרון הבקר . תיאור רצוי לקישורית בתוכנה ( תיאור בעל משמעות מעשית בתהליך , ( לדוגמה : משך עבודה רצוי , או לחצן הפעלה . 1 תיאור זה הוא ייחודי למשתנה , ומלווה את המשתנה בכל הגדרות התוכנה האחרות . איור 5 . 46 הגדרת קישוריות לבקר בתוכנת HMI

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר