עמוד:344

5 . 3 . 8 אמצעי הקשר בין תוכנת HMI לבין משתני הבקר המתוכנת כל המידע הנאסף מן התהליך , מועבר אל המחשב באמצעות הבקר המתוכנת , ונאגר בזיכרונו בצורה בינארית . תוכנת HMI המותקנת במחשב , מאפשרת לעבד את המידע המגיע מהבקר ולהציגו על מסך המחשב , תוך הסתייעות במגוון האמצעים שהוזכרו , כמו : תמונות , הודעות , טבלאות נתונים וגרפים . האמצעי שבו משתמשת תוכנת HMI ליצירת קשר בין המידע המגיע מהבקר לבין תמונות התהליך , הוא "קישוריות " ( המכונות בשמות שונים בתוכנות , בהתאם לשם שיצרן התוכנה אגירת נתוני התהליך חשובה לתיעוד מתמשך של המתרחש בתהליך ; לאחר עיבוד הנתונים וניתוחם , היא מאפשרת להסיק מסקנות לגבי אופי הפעילות בתהליך , לגבי נקודות התורפה בתהליך , לגבי שיפורים שניתן לבצע בתהליך , ולגבי איכות המוצרים המיוצרים בתהליך . איסוף נתוני התהליך מתבצע ישירות מהבקר המתוכנת , והוא נמשך כל עוד המחשב פועל ותוכנת HMI פעילה . הנתונים נשמרים בקבצים היסטוריים , בעלי שמות מוגדרים מראש , שנפתחו בדיסק הקשיח . האדם המפעיל יכול לעיין בנתונים העכשוויים או בנתונים ההיסטוריים של התהליך באמצעות מערכת של דוחות מוגדרים מראש , המציגים תמונת מצב לגבי המתרחש בתהליך . דוחות לדוגמה הינם : דוח מצב – מאפשר להציג נתונים עכשוויים של הפרמטרים בתהליך דוח טבלה – מאפשר להציג נתונים מצטברים לאורך זמן במבנה של טבלה דוח גרף – מאפשר להציג נתונים מצטברים לאורך זמן על-ידי גרפים דוח תקלות היסטוריות – מאפשר להציג את כל התקלות שאירעו בתהליך לפי סדר הופעתן . דוח פעולות מפעיל – מאפשר לתעד את הפעולות שביצע המפעיל בתהליך באמצעות מסך המפעיל . לדוגמה , ביצוע הפעלות וניתוקים בתהליך ושינוי ערכים של פרמטרים . אפשרות נוספת לעיבוד נתונים היא שליחת נתונים לתוכנות עיבוד נתונים מיוחדות , המאפשרות עיבוד מתמטי וסטטיסטי של הנתונים , בחתכים שונים . ניתוח זה הכרחי כשרוצים לבדוק , לדוגמה , תדירות הופעת תקלות , התנהגות של תהליך בשעות העבודה השונות , מעקב אחר קצב ייצור לפי משמרות עובדים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר