עמוד:343

5 . 3 . 7 איסוף נתונים מהתהליך וצורות עיבודם אחד מיתרונות השימוש במחשב כמערכת ממשק אדם-מכונה הוא באפשרות לאגור נתונים שונים המוזנים למחשב , ונשמרים בזיכרון הקשיח של המחשב . כמות הנתונים שאפשר לאגור בדיסק הקשיח של המחשב גדולה עשרות מונים מכמות הנתונים הניתנת לאגירה באוגרים הפנימיים של הבקר המתוכנת . המחשב מאפשר גישה נוחה ומהירה לנתונים שנאגרו בדיסק הקשיח , ומאפשר לעבד אותם תוך שימוש בתוכנות שונות לעיבוד נתונים ( לדוגמה , גיליון אלקטרוני מסוג Excell או תוכנות עיבוד סטטיסטיות . ( תוכנת HMI מאפשרת לאדם המפעיל להעלות מסכי גרפים מוגדרים מראש על מסך המחשב ( בהתאם לרמת ההרשאה שלו . ( על כל אחד ממסכי הגרפים אפשר להציג כמה משתנים של התהליך , שערכיהם מוזנים למסך ישירות מהבקר המתוכנת . כל אחד מהמשתנים נמדד בעזרת סקלות ערכים שונות , המצוירות על המסך במקביל , אחת מתחת לשנייה ; כל משתנה מוצג כקו בעל צבע שונה מצבעי שאר המשתנים המסורטטים באותו גרף . המפעיל יכול לשנות את קנה המידה של ציר הזמן , המוצג על מסך הגרף , מדקות בודדות עד טווח של יממה אחת 24 ) שעות ) ויותר . באיור 5 . 45 מוצג מסך של גרף בזמן אמת , כפי שהוא מופיע על גבי מסך המחשב . איור 5 . 45 מסך של גרפים בזמן אמת על גבי מסך המחשב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר