עמוד:342

5 . 3 . 6 הצגה בזמן אמת של גרפים להצגת משתנים בתהליך אחת השיטות הנוחות להצגת משתנים רציפים של התהליך ולמעקב אחריהם היא באמצעות גרפים , המתארים את ערכיהם של המשתנים הרציפים ביחס לציר הזמן , בעת ביצוע התהליך . גרפים אלה נקראים גרפים בזמן אמת . ( Real time trend ) באמצעותם אפשר לבחון את התנהגות המערכת המבוקרת לאורך זמן , לבדוק את מהירות תגובתה לשינויים ולהפרעות בתהליך , וכן לגלות ערכים קיצוניים ותנודות המופיעות בה . השימוש בגרפים אלה נפוץ בעיקר להצגת משתנים של תהליכים המבוקרים על-ידי חוגי בקרה סגורים ( מערכות בקרה בעלות משוב . ( באיור 5 . 44 מוצג גרף זמן אמת , המציג השתנות לחץ וספיקה של קיטור בתהליך , ביחס לזמן . האדם המפעיל , הבוחן את התקלות ועוקב אחר התרחשותן , מאשר את זיהוי התקלה על-גבי מסך התקלות . תקלה מאושרת שטופלה נעלמת מהמסך ומועברת לקובץ התרעות היסטורי , הנשמר בזיכרון המחשב . קובץ זה אוגר את כל התקלות שאירעו במהלך ביצוע התהליך , בעיקר לצורכי תיעוד וניתוח עתידי . מפעיל מורשה יכול להיכנס לקובץ ההיסטורי ולעיין בתקלות המופיעות בקובץ ( לפי רמת ההרשאה שניתנה לו . ( עיון בקובץ מאפשר לבדוק את מהות התקלות בתהליך , למשל , לברר אם יש תקלות החוזרות על עצמן , ועל-ידי כך להסיק מסקנות בעקבותיהן יבוצעו שינויים לשיפור התהליך . איור 5 . 44 גרף זמן אמת בתהליך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר