עמוד:341

ההתרעות נרשמות על המסך בדרך-כלל בצבעים שונים . בהתאם לקוד הצבעים , יכול האדם המפעיל לזהות את מהות התקלה וגם האם מדובר בתקלה חדשה , או בתקלה שכבר נמצאת בטיפול וקיומה אושר על ידו . בכל פעם שמתרחשת תקלה חדשה בתהליך , מופיעה הודעת התרעה חדשה על-גבי מסך המפעיל , והיא מתווספת להודעות ההתרעה הפעילות הקודמות . כל ההתרעות על תקלות הקיימות בתהליך בזמן התרחשותו , מרוכזות בתוכנה במסך התרעות . המפעיל יכול לגשת למסך ההתרעות בכל שלב , וגם מכל תמונה של התהליך המופיעה על מסך המחשב . במסך ההתרעות מרוכזות , בטבלה אחת , כל התקלות הפעילות הממתינות להתייחסות המפעיל . טבלת התקלות מציגה את שעת הופעת התקלה , תיאור התקלה וכן את מהותה . רישום התקלות בטבלה נעשה בצבעים שונים , לפי קוד שנקבע על-ידי התוכנה . כבר אמרנו כי לכל סוג של תקלה יש צבע שונה . הצבעים מאפשרים לזהות את מצב התקלה . ברוב תוכנות HMI התקלות מסווגות לארבעה סוגים : . 1 תקלה קיימת הדורשת אישור מהמפעיל ( תקלה שהמפעיל עדיין לא אישר שהבחין בה . 2 . ( תקלה קיימת , אשר כבר קיבלה אישור מהמפעיל שהבחין בה . . 3 תקלה קיימת , שאין צורך לאשר אותה ( תקלה כזו אינה מסכנת את המשך פעולתו התקינה של התהליך , ( והיא נרשמת לצורכי תיעוד בלבד . . 4 תקלה הדורשת אישור , שטופלה ותוקנה לפני שהובאה לידיעת המפעיל , והיא מופיעה במסך ההתרעות , עד שהמפעיל יבחין בה ויאשר את קיומה . איור 5 . 43 מסך התרעות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר