עמוד:338

בחלק ב של האיור מוצג ערכו של מפלס במכל ( בס " מ ) באמצעות תצוגה של צג ספרתי , אשר התצוגה שלו משתנה בהתאם למפלס ( פונקציית צג ספרתי . ( בחלק ג של האיור מוצג מחוון עגול המראה סקלה של לחץ באחוזים . המחוג של המחוון מסתובב בשיעור יחסי לערכו של הלחץ הנמדד ( פונקציית סיבוב . ( בחלק ד של האיור מוצגת משאית שמיקומה באיור משתנה באופן יחסי לתזוזה האמיתית שלה בדרך ( פונקציית הזזה . ( ההגדרה של פונקציות דינמיות וקישורן למשתנה כלשהו מתבצע במצב העריכה ( Edit ) של התוכנה , בעזרת תפריט של פונקציות דינמיות . תפריט כזה מוצג באיור . 5 . 40 איור 5 . 40 חלון המאפשר הגדרת שינויים דינמיים בתוכנה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר