עמוד:337

בחלק א של האיור מוצג ערכו של מפלס במכל ( באחוזים ) על-ידי עמודת בר גרף , שגובהה יחסי למפלס הנמדד במיכל ( פונקציית מילוי . ( איור 5 . 39 דוגמאות לצורות דינמיות המשמשות כאמצעי להצגת משתנים רציפים בתהליך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר