עמוד:336

באיור אפשר להבחין בכלים שונים , המאפשרים למשתמש בתוכנה לשרטט את תמונת הרקע . כלי העריכה הנכללים בתוכנה הם מגוונים , וכוללים כלים לציור הצורות הגיאומטריות , כלים לעריכת טקסט , כלי לבחירת צבעים לצורות , כלי לבחירת תבנית ציור מתאימה לצורות הגיאומטריות , וכלים לסידור ועריכת העצמים המצוירים בתמונה . ב . איור דינמי הציור הדינמי מורכב מאוסף של צורות דינמיות , אשר משנות את מיקומן בתמונה , את צבען , את גודלן וכו , ' בהתאם למצבם של האביזרים בתהליך , שאותם הן מסמלות . כל אחת מהצורות האלה משתלבת במקום המתאים לה באיור הרקע , ומשתנה ללא תלות בצורות האחרות של הציור הדינמי . השינויים המתרחשים בצורה מסוימת של הציור הדינמי אינם משפיעים על ציור הרקע שעל המסך . אפשר להבחין בשני סוגים של שינויים המתרחשים בצורות אלה : שינויים המסמלים שינויים של משתנים דו-מצביים בתהליך , ושינויים המסמלים שינויים של משתנים רציפים בתהליך . צורות המשתנות לפי מצבם של משתנים דו-מצביים , ( on / off ) מסמלות למעשה את שני מצבי הפעולה האפשריים של אביזרי הקצה בתהליך , כמו , לדוגמה , מצב פעולה של משאבה ( פועלת או לא פועלת , ( מצב מפלס במכל , כפי שנמדד על-ידי מפסק מפלס ( מעל נקודת המדידה או מתחתה , ( מצבו של ברז ( פתוח או סגור . ( המצבים האלה מוצגים בצורה גרפית , על-ידי שני איורים הנבדלים זה מזה בצורה , בצבע , במיקום או בכיתוב . כל אחד משני הציורים מציג מצב אחד מתוך שני המצבים האפשריים של האביזר . צורות המשתנות לפי מצבם של משתנים רציפים בתהליך , כמו זמן , מפלס , ספיקה , טמפרטורה ולחץ , מסורטטות במקרים מסוימים לפי צורתם של מכשירי התצוגה האנלוגיים הנפוצים בעיקר בלוחות פיקוד , המשמשים להצגת משתנים אלה , כמו תצוגה ספרתית , תצוגה שיש בה סקלה של בר-גרף , תצוגה של מחוון עם מחוג סובב וכדומה . במקרים אחרים צורות אלה מסורטטות בצורת אביזרי הקצה של התהליך המבוקר , וגדליהן משתנים באופן יחסי לערכם של המשתנים הרציפים , שאת מידת השתנותם רוצים לתאר . באיור 5 . 39 אפשר להבחין בכמה צורות דינמיות המשמשות כאמצעי תצוגה למשתנים רציפים של התהליך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר