עמוד:330

שינויים במפלס המים בתוך המכל בתהליך , מוצגים באיור בתור עמודה שמתמלאת בצבע באופן יחסי לעלייה במפלס המים . כאשר גובה המפלס שווה לאפס ( המכל ריק , ( העמודה צבועה בצבע בהיר , וככל שהמפלס עולה , העמודה הופכת לבהירה יותר ( חלק מהשטח הכהה של העמודה מפנה את מקומו בהדרגה לשטח בהיר יותר . ( ב . ביצוע הפעלות מתוך התמונה תמונות מכל המים המוצגות על מסך המחשב מראות את המתרחש בתהליך . באמצעות התמונות יכול גם המפעיל להתערב בתהליך . הוא יכול לתת הוראות הפעלה וניתוק לאביזרי ההפעלה בתהליך , לקבוע מצבי עבודה בתהליך ( כמו מצב עבודה אוטומטי או ידני , ( ולשנות ערכים של פרמטרים של התהליך , כמו זמן עבודה רצוי , ערך רצוי של טמפרטורה וכו . ' המפעיל בתהליך נעשית על-ידי הצבעה עם סמן המחשב ( בעזרת העכבר ) על נקודות מסוימות בתמונה ; נקודות אלה התערבות המפעיל בתהליך נעשית בעזרת העכבר . המפעיל מצביע עם סמן המחשב על נקודות מסוימות בתמונה , המוגדרות כנקודות הפעלה , ולוחץ על מקש ההפעלה בעכבר ( המקש השמאלי , בדרך כלל . ( איור 5 . 33 מציג את תמונת תהליך בקרת המפלס ( שהוצג באיור הקודם , ( הכולל נקודות הפעלה המוגדרות ומסומנות על-גבי התמונה . נקודות אלה מהוות למעשה לחצני הפעלה , והפעלתן מאפשרת ביצוע פעולות שונות בתהליך , בהתאם להגדרות שנקבעו מראש . איור 5 . 33 תמונת תהליך הכוללת " לחצני הפעלה " לביצוע פעולות שונות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר