עמוד:326

5 . 3 . 1 הקשר בין תוכנת HMI לבין הבקר המתוכנת לכל דגם של בקר קיים פרוטוקול תקשורת , שנקבע על-ידי יצרן הבקר . פרוטוקול התקשורת מגדיר את מאפייני התקשורת הטורית בין הבקר לבין המחשב , כגון : קצב העברת המידע ( בסיביות לשנייה , ( גודל הנתון המועבר 7 ) או 8 סיביות , ( מה מייצג הנתון המועבר ( צורת הקידוד , ( סוג ספרת הביקורת ( זיהוי זוגי או זיהוי אי-זוגי , ( וצורת סיום התקשורת ( ספרת סיום אחת או שתיים . ( תוכנת HMI כוללת קובצי מחשב אשר מגדירים את צורת התקשורת בין כל אחד מהבקרים שעמם התוכנה יכולה לתקשר לבין המחשב עליו היא מותקנת . קבצים אלה נקראים קובצי . Drivers Files כל אחד מקובצי התקשורת כולל את פרוטוקול התקשורת האופייני של הבקר המתוכנת ( עבורו נכתב הקובץ ) ואת הגדרת מערכת כתובות הייחוס של הבקר ( הכוללת את כתובות כל המשתנים המוגדרים בזיכרון הבקר . ( כתובות הייחוס כוללות את כתובות המבואות לבקר , כתובות המוצאים , כתובות האוגרים וכדומה . על-ידי הגדרת כתוב ֶ ת ייחוס ייחודית לכל אחד מרכיבי הבקר ( מבוא , מוצא , אוגר וכו , (' המחשב יכול לפנות ישירות אל זיכרון הבקר המתוכנת , ולבקש מהבקר מידע לגבי מצבו של רכיב הקצה המחובר לאותה כתובת , או לקבל את ערכו של נתון , המאוחסן באוגר בכתובת זו . פנייה זו של המחשב אל הבקר , מתבצעת באמצעות קישורית מיוחדת המוגדרת בתוכנת . HMI מבנה קישורית זו ואופן הגדרתה יפורטו בהמשך . 5 . 3 תוכנות ממשק אדם-מכונה השימוש במחשבים אישיים בשילוב תוכנות , HMI כאמצעי ממשק בין האדם המפעיל לתהליך המבוקר ( בשילוב בקרים מתוכנתים , ( תופס מקום נרחב מאוד בתחומים השונים של התעשייה וגם בתחומים נוספים , כמו תחבורה , אנרגיה ובקרת מבנים ( בתי מלון , קניונים , מבני ציבור . ( תוכנות HMI רבות בעלות יכולות שונות פותחו בארץ ובעולם , כאשר המאפיין העיקרי שלהן הוא יכולתן לתקשר עם דגמים רבים של בקרים מתוכנתים , המיוצרים על-ידי חברות שונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר