עמוד:320

האפשרויות הגלומות בשימוש בתוכנות HMI הן רבות ומגוונות , והן יוצגו בפירוט בסעיף . 5 . 3 כדי שאיסוף הנתונים מהתהליך המבוקר יתבצע , והם יאוחסנו ויעובדו במחשב , יש לחבר את המחשב ( שבו פועלת תוכנת ( HMI אל הבקר המתוכנת ( המפעיל את התהליך ומבקר את פעולתו . ( חיבור הבקר אל המחשב נעשה באמצעות כבל תקשורת , דרך כרטיס התקשורת המותקן בבקר , כמתואר באיור . 5 . 28 הבקר משדר את המידע , הנאסף מהתהליך , באמצעות כרטיסי המבוא , אל המחשב , דרך קו התקשורת הטורית . המידע נאגר במחשב ומעובד באמצעות תוכנת . HMI אותות ההפעלה לתהליך מסופקים מהמחשב אל כרטיסי המוצא של הבקר , ובאמצעותם הם מועברים אל אביזרי ההפעלה בתהליך , המאפשרים שליטה על אופן פעולתו של התהליך . איור 5 . 28 עמדת הפעלה , תצוגה ואיסוף נתונים המבוססת על בקר מתוכנת ומחשב . PC

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר