עמוד:316

בחלק מלוחות ההפעלה הממוחשבים משתמשים ב " מסך מגע " , ( Touch screen ) המחליף את הצורך בלוח מקשים . באיור 5 . 24 תוכלו להבחין בשני הסוגים הנפוצים של לוח המפעיל הממוחשב : לוח מפעיל בעל תצוגת טקסט ולוח מפעיל בעל תצוגת גרפיקה . שלושה יתרונות עיקריים הופכים את השימוש בלוחות הפעלה ממוחשבים לכדאיים , לעומת שימוש בלוחות פיקוד מקומיים בלבד : א . האפשרות לקרוא ולעקוב אחר נתונים רבים של התהליך המבוקר , על-ידי הצגתם לסירוגין על גבי הצג . האדם המפעיל יכול לדפדף בנתונים המוצגים בצג , בעזרת מקשי דפדוף המהווים חלק ממקשי לוח המקשים . שימוש בצג חוסך יחידות חיווי רבות , שהיו מותקנות לפני כן בלוחות פיקוד . ב . היכולת להגדיר מראש הודעות מילוליות והתרעות . ההודעות יופיעו על הצג ויצביעו על מצב העבודה שבו נתון התהליך , או יתריעו על תקלות בתהליך . בהתרעה תפורט מהות התקלה ; לדוגמה : "תקלה בגוף חימום " 3 או " המכונה במצב עבודה ידני " או " הטמפרטורה בתנור : . " 120 C הערה : בלוחות בעלי צג גרפי אפשר להציג גם סכימה של התהליך , ולעקוב אחר שינויים בתהליך , כדוגמת עליית או ירידת מפלס במיכל . ג . היכולת להזין נתונים רבים הדרושים להפעלה תקינה של התהליך , על-ידי דפדוף ברשימת הנתונים המופיעה בצג בעזרת מקשי דפדוף , והזנת הנתונים באמצעות איור 5 . 24 לוחות מפעיל ממחושבים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר