עמוד:315

הצג מתחבר ישירות אל הבקר המתוכנת , באמצעות כבל תקשורת , כפי שיוסבר בהמשך הפרק . לוחות הפעלה ממוחשבים שימושיים בעיקר כאמצעי ממשק אדם-מכונה למכונות ולתהליכים קטנים יחסית . הם מותקנים על לוח הפיקוד של התהליך , בצמוד למכונה המבוקרת ; במרבית המקרים הם מהווים תחליף לחלק ניכר מאביזרי החיווי והפיקוד , שהיו מותקנים בלוח הפיקוד המקומי , כדוגמת נוריות חיווי , צגים ספרתיים , לוחות מקשים ולחצני הפעלה . איור 5 . 23 מציג לוח הפעלה ממוחשב , המותקן כחלק מלוח פיקוד למכונה . לוח ההפעלה הממוחשב מורכב משני אביזרי ממשק אדם-מכונה עיקריים : לוח מקשים וצג . הצג יכול להיות מסוג טקסט בלבד ( אותיות וספרות , ( או מסוג גרפי המאפשר להציג איורים וסימנים גרפים ( טקסט וסימנים שונים . ( לוח המקשים כולל מקשי ספרות , באמצעותם אפשר להזין ערכים מספריים , ומקשים נוספים , שניתן לקבוע את תפקידם למתן הוראות הפעלה שונות . איור 5 . 23 לוח הפעלה ממוחשב , המותקן כלוח פיקוד למכונה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר