עמוד:314

בתהליך משולבים האביזרים האלה : • מד מפלס רציף , LT 1 המותקן בתחתית מכל הערבול ומשמש למדידת מפלס התערובת במכל ; מפסק מפלס LS 1 ( מסוג , ( ON / OFF המותקן בתחתית המכל ומזהה מצב שבו המכל ריק ; מד ספיקה רציף , FT 1 המותקן בצינור המוצא מהמכל ומשמש למדידת כמות התערובת המוכנה הזורמת אל החבית ; • מפסק מיקום , SW 1 המזהה מיקום חבית מתחת לצינור המוצא ; ברז חשמלי , SOL 1 המותקן בצינור הזנת חומר הגלם למיכל הערבול ; ברז חשמלי , SOL 2 המותקן בצינור יציאת התערובת מהמיכל ; משאבה P 1 המותקנת בצינור הזנת המים למיכל ; מנוע מערבל M 1 המותקן מעל מיכל הערבול . א . יש להגדיר אביזרי חיווי ואביזרי תצוגה ולשלב אותם בלוח הסינופטי , במקומות המתאימים . אביזרים אלה יאפשרו לאדם שמפעיל את התהליך לקבל חיווי על מצב התהליך ועל מצב אביזרי הקצה ( חישנים ומפעילים ) המשולבים בו , יאפשרו להציג את הזמן הנותר מרגע התחלת הערבול ועד התחלת ריקון המיכל ( זמן שמתקבל מקוצב הזמן המשולב בתכנית הפיקוד לתהליך , ( ולהציג את הכמות המצטברת של החביות שמולאו מרגע ההפעלה ( כמות שמתקבלת ממונה המשולב בתכנית הפיקוד לתהליך . ( ב . יש להגדיר ולהוסיף ללוח הסינופטי אביזרי הפעלה , שיאפשרו לאדם המפעיל לבצע את הפעולות האלה : הפעלת התהליך ; הפסקת פעולת התהליך ; קביעת כמות התערובת שתוזרם לחבית אחת ; בחירה בין הפעלה אוטומטית לבין הפעלה ידנית של התהליך . 5 . 2 . 4 לוח הפעלה ממוחשב לוח הפעלה ממוחשב , ( Operator Display Panel ) או בשמו הנוסף , צג ממשק אדם-מכונה , ( HMI display ) הוא סוג נוסף של ממשק אדם-מכונה , הנפוץ מאוד במערכות פיקוד ובקרה בהן משמש בקר מתוכנת כיחידת הבקרה של התהליך . כפי ששמו מעיד עליו , צג זה מבוסס בפעולתו על יחידת עיבוד מרכזית , השולטת על פעולותיו , ועל זיכרון שבו מאוחסנת תוכנת ההפעלה שלו , ומאוחסנים נתונים שונים הדרושים לתפעולו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר