עמוד:313

החסרונות העיקריים של שיטת ממשק זו הם : גודלם של הלוחות הסינופטיים וחוסר גמישות לשינויים . . 1 גודלם של הלוחות הסינופטיים : קשה לעקוב בעזרת הלוח אחרי כל המידע המתקבל מהתהליך , ולזהות את הנקודות הבעייתיות שבו . . 2 חוסר גמישות לשינויים : כל שינוי שצריך לבצע בתהליך או בציודו , מחייב שינוי של הלוח הסינופטי ; לעיתים השינוי פוגע בצורתו החיצונית של הלוח , וחמור מכך – השינוי כרוך בהשבתת התהליך למשך כל הזמן הדרוש לביצוע השינוי . לכן שימוש בלוח סינופטי כמעט שאינו מקובל כיום בתעשייה , למעט במקומות בהם יודעים שאין מבצעים כמעט שינויים , כמו מערכות אספקת מים ומערכות אספקת אנרגיה . חסרונות אלה מתבטאים גם בעלות גבוהה מאוד , לכן המחשב האישי ותוכנת ממשק אדםמכונה , תופסים כיום את מקומו של הלוח הסינופטי , ואנו נציג לכם אותם בסעיפים הבאים . ? שאלה 5 . 8 באיור 5 . 22 מוצגת סכימה של קטע מלוח סינופטי , המתארת קטע מתהליך להכנת תערובת מחומר גלם ומים , ומילוי חביות בתערובת זו . איור 5 . 22 לוח סינופטי עבור שאלה 5 . 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר