עמוד:311

לדוגמה : נורית חיווי , המותקנת על הלוח ליד תרשים של משאבה , מצביעה על מצב העבודה של המשאבה – מופעלת או מנותקת . נורית המותקנת על הלוח ליד תרשים של מפסק מפלס במיכל , מצביעה על גובה חריג של המפלס : אם היא דולקת – המפלס גבוה מן הנקודה בה הותקן המפסק . צג ספרתי , המותקן בלוח ליד תרשים של מיכל , מציג את מפלס הנוזל במיכל . באיור 5 . 20 מוצג לוח סינופטי . הוא מתאר מערכת לבקרת מפלס של מכלים בתהליך . הלוח מציג , בצורת סכמה , את הרכיבים האלה : המכלים שבהם מתבצעת בקרת המפלס ( מכלים A וC- בסכמה ;( מיכל אגירת הנוזלים B ) בסכמה ;( הצנרת המקשרת בין המיכלים האביזרים השונים המשולבים בתהליך . איור 5 . 20 לוח סינופטי לתיאור תהליך ייצור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר