עמוד:308

השימוש באביזרי חיווי נפוץ מאוד במערכות ממשק אדם-מכונה , ובמיוחד בלוחות פיקוד . נוריות החיווי מצביעות על אירועים שונים המתרחשים בזמן פעולתה של המכונה או בזמן העבודה של התהליך . הנוריות יצביעו על מכונות הנמצאות בפעולה ועל תקלות שונות שעשויות להתרחש בתהליך ; הן יתריעו בכל מצב קיצוני בתהליך , כמו : לחץ גבוה מדי , טמפרטורה נמוכה מדי , חוסר מים וכו . ' שימוש נוסף בנוריות חיווי נעשה כדי להצביע על קיומם של ערכים קבועים מראש של פרמטרים בתהליך . בדוד חשמל ביתי , לדוגמה , תידלק נורית החיווי כאשר הטמפרטורה הנמדדת של המים בדוד נמוכה מערך טמפרטורת המים הרצויה , ותיכבה כאשר טמפרטורת המים תעלה על הערך הרצוי . הנורית מצביעה למעשה על ערך טמפרטורת המים בדוד . כאשר משתמשים בכמה נוריות חיווי בלוח הפיקוד , מקובל להשתמש בנוריות חיווי בעלות צבעים שונים , ואז יש לכל צבע משמעות שונה . נורית אדומה מתריעה בדרך-כלל על מצב תקלה או על מצב מסוכן , ונורית ירוקה מצביעה על עבודה תקינה . במקרים שבהם מעוניינים למשוך את תשומת לבו של האדם המפעיל , להתרחשות תקלה או לקיום מצב מסוכן בתהליך , נהוג להפעיל נורית מהבהבת ( נורית הנדלקת וכבה לסירוגין . ( נורית זו מופעלת על ידי קוצב זמן , הקובע את תדירות ההבהוב שלה . במקרים בהם רוצים לעקוב בצורה רציפה אחרי ערכי הנתונים של התהליך , כמו הטמפרטורה בתנור , או מפלס המים במיכל , משתמשים בצגים ספרתיים . צג ספרתי מאפשר לקבל קריאה רציפה ומדויקת של הנתון הנמדד . שילוב בין צג ספרתי לנורית חיווי , המתייחסים שניהם לנתון נמדד בתהליך , מאפשר לקבל קריאה רציפה של הפרמטר הנמדד , וחיווי על תקלות או חריגות בו . הצג מראה את ערכו של הנתון הנמדד בכל רגע ורגע , ואילו נורית החיווי מתריעה במקרים שבהם ערכו של הנתון הנמדד מגיע לערך קיצוני , שהוגדר מראש על יד מתכנן התהליך . שילוב כזה , של שימוש בצגים ספרתיים ונוריות חיווי בלוח פיקוד , מוצג באיור . 5 . 17 התקנה של רשם בלוח הפיקוד מאפשרת לבצע רישום רציף של נתוני התהליך על גבי נייר , בצורת גרף . הגרף המתקבל מן הרשם מתאר את השינויים בערכו של הנתון הנמדד ביחס לזמן . איור 5 . 18 מציג רשם תהליך , וגרף המתקבל ממנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר