עמוד:307

? שאלה 5 . 5 באיור 5 . 16 מתוארת קופסת פיקוד להפעלת מזגן משרדי . רשמו מהם אביזרי הממשק אדםמכונה המותקנים בה , והסבירו בקצרה את תפקידם . ? שאלה 5 . 6 מעוניינים להוסיף לקופסת הפיקוד שבאיור 5 . 16 חיוויים על מצבי עבודה ומצבי תקלה שונים של המזגן . איזה סוג של אביזר ממשק אדם-מכונה יתאים להצגת המצבים המוזכרים ? איור 5 . 16 איור לשאלה 5 . 5 איור 5 . 15 קופסת פיקוד למזגן עם צג ספרתי המשמש להצגת הטמפרטורה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר