עמוד:306

המפסק מאפשר לאדם המפעיל לשלוט על פעולת המזגן – להפעילו ולנתקו בהתאם לרצונו . הווסת מאפשר לו לכוון את עוצמת הקירור של המזגן , ובצורה זו לשלוט על הטמפרטורה המתקבלת . נוריות החיווי מציגות לאדם המפעיל תמונת מצב על פעולת המזגן ומצבו . בקופסת הפיקוד שבאיור 5 . 13 מותקנות שתי נוריות חיווי : נורית אחת נדלקת כאשר המזגן בפעולה , ונכבית כאשר המזגן מנותק . נורית שנייה נדלקת כאשר המזגן בהשהיה לפני הפעלה מחודשת , ונכבית כאשר המזגן בפעולה רגילה ( הערה : פעולת ההשהיה היא פונקציה של קוצב זמן והיא מוגדרת ביחידת הבקרה , ללא קשר לממשק אדם-מכונה . ( בקופסאות פיקוד אחרות משתמשים לעיתים בלחצנים להפעלה , במקום במפסקים . הלחצנים מופיעים בדרך-כלל בצבעים שונים . לחצן ירוק מאפשר להפעיל את המזגן , ולחצן אדום מאפשר להפסיק את פעולתו . השימוש בלחצנים בעלי צבע שונה אינו מקרי . הצבע משמש כקוד המאפשר למפעיל להתמצא בלוח , בנוסף לכתוביות הזיהוי ולסימנים הנמצאים ליד כל אחד מהאביזרים . הצבע הירוק מסמן בדרך כלל אישור לתחילת עבודה , והצבע האדום מסמן עצירה של המתקן או התהליך . איור 5 . 14 מציג קופסת פיקוד שבה משתמשים בלחצנים להפעלה , כתחליף למפסקים . ( הערה : כאשר משתמשים בלחצנים לצורך הפעלה וניתוק , יש ליישם מעגל החזקה עצמית בתכנית הבקר . ( הוספת צג ספרתי ללוח הפיקוד , תאפשר לאדם לקרוא את ערך הטמפרטורה המתקבל במוצא המזגן . יש לציין ששימוש בצג ספרתי מתאפשר רק כאשר מכשיר מדידת הטמפרטורה המחובר אליו הוא מכשיר רציף ( אנלוגי , ( המאפשר ביצוע מדידה רציפה . קופסת פיקוד עם צג כזה מתוארת באיור . 5 . 15 איור 5 . 14 קופסת פיקוד נוספת למזגן ביתי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר