עמוד:305

אביזרי חיווי ואביזרי פיקוד שונים , שאליהם צמודות כתוביות זיהוי המאפשרות לאדם המפעיל לזהות אותם . אביזרי החיווי הנפוצים ביותר , המותקנים בלוחות הפיקוד , הם נורית חיווי וצג ספרתי . אביזרי הפיקוד הנפוצים ביותר בלוחות הפיקוד הם מפסק ולחצן . איור 5 . 12 מציג דוגמה של לוח פיקוד להפעלת מכונה . הלוח כולל לחצני הפעלה למכונה ונוריות חיווי המצביעות על מצבים שונים במכונה . דוגמה 5-2 לוח פיקוד למזגן באיור 5 . 13 מוצגת קופסת פיקוד להפעלת מזגן ביתי או משרדי ; בחזית הקופסה אפשר לראות את לוח הפיקוד , שעליו מותקנים מפסק , ווסת ושתי נוריות חיווי . איור 5 . 13 קופסת פיקוד למזגן ביתי איור 5 . 12 לוח פיקוד מקומי למכונה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר