עמוד:302

ספרתיות ואיורים המתארים את המתרחש בתנור ( התצוגה מיושמת באמצעות תוכנת מחשב ייעודית , כפי שיוסבר בהמשך . ( מדפסת המחוברת למחשב מאפשרת להדפיס ולתעד את הנתונים המתקבלים מהתנור ומעובדים במחשב , לאורך זמן . ב . אביזרי פיקוד והפעלה נשתמש באמצעי פיקוד והפעלה שונים כדי להפעיל את התנור ולשלוט על אופן פעולתו . להפעלה וניתוק של התנור נשתמש במפסק דו-מצבי ( on / off ) או בלחצן . הזזת המפסק לכיוון אחד תפעיל את התנור , והזזתו לכיוון השני תנתק אותו . אם רוצים לשלוט על הטמפרטורה הרצויה בתנור , משתמשים בפוטנציומטר לוויסות רציף ועדין של עוצמת ההפעלה ( הספק גופי החימום שבתנור , ( או במפסק בורר רב-מצבי , לבחירת אחת מתוך כמה עוצמות הפעלה נדרשות . אם רוצים לקבוע את הנתון שמייצג , לדוגמה , את פרק הזמן שבו התנור יופעל , משתמשים במפסקי בוהן או במקלדת ספרתית , כדי להזין את נתון הזמן הרצוי . אביזרי הפיקוד וההפעלה הנפוצים ביותר במערכות ממשק אדם-מכונה מוצגים באיור . 5 . 9 איור 5 . 8 אמצעי חיווי בממשק אדם-מכונה מופעל מחשב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר