עמוד:301

המתקבל מהחישן ( המייצג את הטמפרטורה הנמדדת , ( יומר לערך ספרתי שיוצג על גבי התצוגה , או לגובה של עמודה בצג בר-גרף או לשינוי זווית של מחוג המחוון . כאשר רוצים לתעד את ערכי הטמפרטורה בתנור לאורך זמן , למטרות רישום ומעקב , משתמשים ברשם , המאפשר רישום רציף של הערכים על גבי נייר . הערה : השימוש ברשם הולך ופוחת כיום . נתוני התהליך מאוחסנים במחשב או במערכות איסוף נתונים ממוחשבות ( Data logger ) אשר ניתנים להדפסה באמצעות מדפסת . אם רוצים לקבל חיווי קולי שיצביע על טמפרטורה גבוהה מדי בתנור , משתמשים בצופר או בזמזם . אביזרי החיווי הנפוצים ביותר במערכות ממשק אדם-מכונה מוצגים באיור . 5 . 7 באיור 5 . 8 מוצגים אביזרי חיווי נוספים , המיושמים בעזרת מחשב . ממשק אדם-מכונה המיושם באמצעות מחשב , מאפשר לנצל את מסך המחשב להצגת כמות גדולה של מידע אודות הנעשה בתהליך , באופנים שונים של תצוגה , כמו גרפים , טבלאות נתונים , תצוגות איור 5 . 7 אביזרי חיווי נפוצים במערכות ממשק אדם-מכונה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר