עמוד:300

בכל אחת ממערכות הממשק האלה , משובצים אביזרי חיווי ואביזרי פיקוד והפעלה מגוונים , המאפשרים לאדם המפעיל את התהליך לבחון ולעקוב אחר המתרחש בתהליך , ולבצע שינויים באופן עבודתו של התהליך . סוג האביזרים שיש להתקין בתהליך ( אנלוגיים או דיסקרטיים ) נקבע לפי הנתונים שצריך לאסוף מהתהליך , ולפי צורת הפיקוד הנדרשת . אביזרי החיווי וההפעלה במערכות הממשק , מהווים חלק מאביזרי התהליך המחוברים לכרטיסי המבוא והמוצא של הבקר המתוכנת ; אופן הפעלתם והשימוש בהם , נקבעים בין היתר באמצעות תכנית הפיקוד שנכתבת בבקר עבור התהליך . דוגמה 5-1 ממשק אדם-מכונה לתנור תעשייתי באיור 5 . 6 מוצג תנור חימום תעשייתי . נבדוק אילו אביזרי חיווי ופיקוד ניתן להתקין בו כדי לקבל ממשק אדם-מכונה רצוי . א . אביזרי חיווי אם רוצים לקבל חיווי לגבי ערך הטמפרטורה בתנור , ובמיוחד לדעת כאשר היא עולה מעל ערך שהוגדר מראש , נוכל להשתמש בנורית חיווי . נורית זו מופעלת על-ידי מפסק רגיש לטמפרטורה ( תרמוסטט . ( היא תידלק כאשר התרמוסטט יזהה שהערך של הטמפרטורה הנמדדת גבוה מן הערך הרצוי . לעומת זאת , אם רוצים לקבל חיווי רציף לגבי ערך הטמפרטורה בתנור בכל רגע ורגע , עלינו להשתמש במכשיר בעל תצוגה רציפה , כגון צג ספרתי , צג בר-גרף או מחוון ( שעון , ( אשר מחובר לחישן טמפרטורה אנלוגי . האות איור 5 . 6 תנור תעשייתי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר