עמוד:298

חלק ממערכות הממשק אדם-מכונה מותקן בצמוד לתהליך , על לוח החשמל והבקרה הצמוד לתהליך ( ומאפשר הפעלה ושליטה מקומית עליו , ( וחלק אחר מותקן בחדר בקרה מרכזי , ממנו שולטים על פעולת התהליך כולו ( ולעיתים על פעולת המפעל כולו . ( באיורים 5 . 4 ו 5 . 5- מוצגים כמה חדרי בקרה , בהם מרוכזים אמצעי ממשק אדם-מכונה שונים . איור 5 . 4 מציג חדרי בקרה טיפוסיים מהדור הישן , בהם נהגו להשתמש באביזרי חיווי כדוגמת צגים ספרתיים , צגים אנלוגיים ומחוונים " ) שעונים (" ובאביזרי הפעלה ידניים כדוגמת מפסקים ובוררים . באיור 5 . 5 מוצגים חדרי בקרה מודרניים , המתבססים בעיקר על מחשבים , וכוללים מסכים להצגת תמונות התהליך , מקלדות ועכברים באמצעותם נעשית השליטה ומוזנים הנתונים לתהליך . איור 5 . 3 אמצעי ממשק אדם-מכונה בחדר שליטה על מערך רמזורים בעיר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר