עמוד:295

5 . 1 מבוא מערכות בקרה של תהליכים תעשייתיים מורכבות משני מרכיבים עיקריים , כפי שהוסבר בסעיף : 2 . 2 אביזרי קצה המותקנים בתהליך ויחידת בקרה . אביזרי קצה הוא שם כולל , המתאר את אביזרי ההפעלה של התהליך המאפשרים את הפעלתו והרצתו , ואת אביזרי החישה המודדים את הנתונים הפיזיקליים של התהליך . לצד אביזרי הקצה מותקנים בתהליך גם אביזרי החיווי , המשמשים להצגתם של נתוני התהליך לאדם המפקח על פעולת התהליך ( מפעיל התהליך . ( יחידת הבקרה משמשת כאמצעי לשליטה ולבקרה על התהליך , וכבר הזכרנו בפרק 2 שיחידות הבקרה הנפוצות ביותר כיום , במערכות פיקוד ובקרה תעשייתיות , מבוססות על בקרים מתוכנתים . לצד הבקר המתוכנת , מותקנת עמדת הפעלה ( מבוססת מחשב בדרך כלל ) הנקראת ממשק אדם-מכונה , ובקיצור . ( Human Machine Interface ) HMI עמדה זו משתלבת במערכת המבוקרת על-ידי בקר , כפי שתואר באיור . 2 . 10 ממשק אדם-מכונה הוא מערכת המאפשרת ליצור תקשורת בין התהליך לבין האדם המפעיל אותו ומשתמש בו , ובצורה זו ניתנת לאדם היכולת להפעיל את התהליך , לפקח על אופן פעולתו , לעקוב אחר שינויים המתרחשים בתהליך , ולשלוט בתוצרת המתקבלת מהתהליך . הממשק מאפשר לאדם להפעיל את התהליך ולנתקו , להזין נתונים הדרושים להרצת התהליך ( כגון טמפרטורה רצויה , זמן עבודה רצוי , משקל חומר רצוי ) לפני הפעלת התהליך וגם במהלך פעולתו , ולצפות בנתונים הפיזיקליים המתקבלים כתפוקה מהתהליך ( טמפרטורה נמדדת , משקל חומר נמדד , מהירות סיבוב נמדדת ) כדי לוודא שפעולת התהליך תקינה . נוסף להפעלה ולפיקוח , יש לממשק אדם-מכונה עוד תפקיד – הוא אוסף נתונים המתקבלים מן התהליך , מעבד אותם ומציגם במגוון צורות , כמו גרפים , טבלאות ודוחות . איסוף הנתונים מהתהליך ושמירתם נועדו לשפר את איכות המוצרים המיוצרים בתהליך , לאפשר איתור מהיר של בעיות ותקלות , ולהפחית את עלויות הייצור . הבקר המתוכנת אשר מבקר את התהליך , מעביר לממשק אדם-מכונה את הנתונים , באמצעותם מציג הממשק חיוויים על תקלות בפעולת התהליך ובאביזרי הקצה שלו , ומאפשר מעקב רציף , בזמן אמיתי , אחר תנאי הייצור .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר