עמוד:291

שורות 11 עד – 13 הפעלת נוריות החיווי בלוח הפיקוד של מפעיל החניון נורית החיווי החניון סגור מופעלת כאשר מפסק ההפעלה הראשי , ( I 11 ) בלוח הפיקוד של מפעיל החניון , פתוח . נורית החיווי החניון מלא מופעלת כאשר המונה ( C 1 ) זיהה שבחניון יש 80 מכוניות . נורית החיווי החניון פנוי מופעלת כאשר מספר המכוניות בחניון קטן מ . 80- שורה – 14 הצגת מספר המכוניות החונות בחניון תפוסת החניון מאוחסנת באוגר . V 1 ערכו של אוגר זה מועבר לתצוגה ספרתית , המציגה למפעיל החניון את התפוסה בו . שורה – 15 הצגת מספר המקומות הפנויים בחניון מספר המקומות הפנויים בחניון מאוחסן באוגר . V 2 ערכו של אוגר זה מועבר לתצוגה ספרתית הממוקמת מחוץ לחניון . שאלות חזרה ? שאלה 4 . 13 התבוננו בדיאגרמת הסולם שהוצגה באיור 4 . 9 והסבירו כיצד נמנעת פתיחת המחסום כאשר החניון בתפוסה מלאה . ? שאלה 4 . 14 התבוננו בשורות 4 עד 6 בדיאגרמת הסולם , והסבירו את אופן פתיחתו וסגירתו של מחסום היציאה מהחניון . ? שאלה 4 . 15 התבוננו בשורה 10 בדיאגרמת הסולם , והסבירו באילו תנאים מופעלת נורית החיווי החניון מלא , הממוקמת ברחוב הגישה לחניון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר