עמוד:285

? שאלה 4 . 11 א . כמה רכיבי חיווי מוגדרים בתהליך ? ב . כמה רכיבי פיקוד ידניים מוגדרים בתהליך ? ? שאלה 4 . 12 איזו פונקציה נדרשת בתוכנת הבקר , כדי לאפשר מנייה של מספר המכוניות בחניון ? ג . תכנית הפיקוד של הבקר – דיאגרמת סולם נפרט להלן את האביזרים המחוברים לבקר המתוכנת ואת כתובותיהם . . 1 רשימת מבואות לבקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר