עמוד:281

? שאלה 4 . 9 ידוע שזמן ריקון התערובת המוכנה מהמכל הוא בערך 3 דקות . רוצים להפעיל את נורית החיווי תקלה בתהליך גם במקרה שבו המכל לא התרוקן תוך פרק זמן קצוב של 5 דקות . הוסיפו לתכנית דיאגרמת הסולם קטע תכנית שימדוד את פרק הזמן מרגע פתיחת ברז יציאת החומר , ויפעיל את נורית התקלה Q 0007 כאשר פרק הזמן הנמדד גדול מ5- דקות . דוגמה 4-2 מערכת בקרה לחניון א . תיאור כללי של החניון בחניון עירוני יש 80 מקומות חנייה ; החניון מבוקר על-ידי בקר מתוכנת . הכניסה לחניון והיציאה ממנו מתבצעות בשני מסלולים נפרדים . בכניסה לחניון מותקן מחסום המופעל על-ידי מנוע . המנוע מרים את זרוע המחסום כדי לאפשר מעבר רכב , ומוריד אותה כדי לחסום את המעבר . מחסום כזה מוצג באיור . 4 . 5 באיור 4 . 6 תוכלו לראות מתקנים נוספים : שני חישנים המותקנים בקצות זרוע המחסום מזהים את מיקומה : א . הזרוע למטה – מצב החוסם את מעבר הרכב ; ב . הזרוע למעלה – מצב המאפשר מעבר רכב . חישן אופטי " ) עין אלקטרונית (" מותקן בתחתית המחסום , בקו אנכי לנתיב הכניסה . הוא מאפשר לזהות את מעבר הרכב בנתיב , ויש לו תפקיד נוסף : לזהות מצב שבו רכב נעצר בטעות , מתחת למחסום , ולתת הוראה שתימנע את הורדת המחסום על הרכב . איור 4 . 5 מחסום בעל זרוע הרמה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר