עמוד:277

באיור 4 . 4 מוצגת דיאגרמת סולם של תכנית הפיקוד להפעלת תהליך הכנת התערובת . *––––––––––––––––––––––––– דיאגרמות הסולם של תכניות הפיקוד , המופיעות באיור זה ובהמשך , לקוחות מתוך תוכנות של בקרים מתוכנתים . איור 4 . 4 א דיאגרמת סולם של תכנית הפיקוד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר