עמוד:276

ג . תכנית הפיקוד של הבקר – דיאגרמת סולם להלן פירוט האביזרים המחוברים לבקר המתוכנת וכתובותיהם . . 1 רשימת מבואות לבקר . 2 רשימת יציאות מהבקר . 3 רשימת ממסרי עזר נדרשים בבקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר