עמוד:273

לזהות את המצב כאשר המכל ריק . שני חישני מפלס נוספים , חישן מפלס חומר א וחישן מפלס חומר ב , מותקנים בגבהים שונים במכל ומשמשים למדידת כמויות החומרים המוזרמים למכל . חישן מפלס א משמש למדידת הכמות של חומר א , וחישן מפלס ב משמש למדידת כמות חומר ב , ולמעשה למדידת הכמות הכוללת של התערובת ( הערה : כמות החומרים בתהליך . ( שלושת חישני המפלס במכל הערבול הם מסוג רגיל-פתוח ; תפקידם להיסגר כאשר מפלס חומרי הגלם מגיע למפלס שבו הם מותקנים במכל , ולהיפתח כאשר מפלס חומר הגלם יורד מתחת למפלס שבו הם מותקנים . איור 4 . 2 מציג את חישני המפלס במכל הערבול ואת מיקומם בגבהים שונים . במכל הערבול מותקן מערבל המופעל על-ידי מנוע חשמלי , ומשמש לערבול חומרי הגלם במכל ליצירת תערובת אחידה ( הומוגנית . ( המנוע מופעל במהירות קבועה , לאחר שחומרי הגלם הוזנו לתוך המכל , לפרק זמן קצוב של 5 דקות . בתחתית מכל הערבול מותקן ברז חשמלי המאפשר לרוקן את המכל ולהזרים את התערובת המוכנה להמשך תהליך הייצור . לוח פיקוד המותקן בצמוד למתקן הערבול כולל את אביזרי הפיקוד והחיווי האלה : לחצן הפעלה המשמש להפעלת התהליך , לחצן הפסקה המאפשר להפסיק את התהליך , נורית חיווי מכל מוכן המצביעה על מכל ריק המוכן לקליטת החומרים , נורית הכנת תערובת איור 4 . 2 מיקום חישני המפלס במכל הערבול

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר