עמוד:268

פונקציות תזמון , המיוצגות בתוכנת הבקר על-ידי יחידות של קוצבי זמן ( Timers ) משמשות ליצירת השהיות בתהליך המבוקר , ולביצוע מדידות של מרווחי זמן בין הביצוע של פעולת בקרה אחת לביצוע הפעולה הבאה אחריה . פונקציות מנייה המיוצגות בתוכנת הבקר על-ידי מונים , ( Counters ) משמשות למניית אירועים בדידים המייצגים דפקים חשמליים . במרבית הבקרים המתוכנתים קיימים שני סוגים של מונים : מונה מעלה , ( CTR ) המתחיל את המנייה מן הערך אפס ומונה עד הערך הרצוי שנקבע מראש , ומונה משולב : מונה מעלה או מטה , המאפשר מנייה בשני הכיוונים . ( UDC ) פונקציות השוואה הנכללות בתכנית דיאגרמת הסולם , מאפשרות לבקר להשוות , מבחינה כמותית , את הגדלים של שני ערכים מספריים המייצגים פרמטרים שונים בתהליך . הבקר מקבל החלטות לגבי אופן הפעלת התהליך בהתאם לתוצאות המתקבלות מפונקציות ההשוואה המוגדרות בתכנית , וזאת על-ידי הפעלת ממסרים הנותנים חיווי לגבי תוצאות ההשוואה . קיימות שש פונקציות השוואה המגדירות את היחס בין שני גדלים מספריים , המסומנים כמספר A ומספר A < = B , A > = B , A < B , A > B , A = B : B ו . A <> B- פונקציות ההעברה מאפשרות לבצע שינוי בנתונים בהם משתמש הבקר בתכנית הפיקוד של התהליך , כדי שניתן יהיה לשנות את אופי פעולתו . הנתונים בהם משתמש הבקר מאוחסנים באוגרים בזיכרון הנתונים של הבקר . שינוי הנתונים משפיע על אופי פעולת התהליך אולם אינו משנה את תכנית הפיקוד שלו . פונקציות מתמטיות מאפשרות לבקר לבצע חישובים מתמטיים בסיסיים בין נתונים שונים , המתקבלים מהתהליך ונשמרים בזיכרון הבקר , כדי לאפשר את עיבודם וניתוחם , ולקבל החלטות לביצוע פעולות בהתאם לתוצאות . בבקר מוגדרות ארבע פונקציות מתמטיות בסיסיות : פונקצית חיבור , פונקצית חיסור , פונקצית כפל ופונקצית חילוק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר