עמוד:266

דוגמה 3-26 ביצוע נוסחה מוגדרת בבקר תוכנת הבקר מאפשרת להגדיר ולבצע נוסחאות שונות , באמצעותן מבוצעים החישובים הדרושים ביישומי תהליכים שונים . לדוגמה , נגדיר תכנית המאפשרת להמיר נתון טמפרטורה המוגדר במעלות צלסיוס ( ° C ) לנתון המוגדר במעלות פרנהייט . ( ° F ) הנוסחה הדרושה ליישום היא : 5 ( 3-4 ) ° = [ ° C ]× 9 + 32 באיור 3 . 77 מובאת דיאגרמת הסולם של תכנית הבקר הדרושה ליישום הנוסחה . הסבר לדיאגרמת הסולם : הנתון במעלות צלסיוס נטען לאוגר V 1 לפני ריצת התכנית , והנתון במעלות פרנהייט מתקבל בסוף החישוב באוגר . V 10 שגרת החישוב המתבצעת היא : 5 ( 3-5 ) V 10 V × 19 =+ 32 הביצוע על-פי סדר הפונקציות הרשומות בתכנית דיאגרמת הסולם . איור 3 . 77 דיאגרמת סולם של תכנית המבצעת חישוב לפי נוסחת ההתמרה של טמפרטורה ממעלות צלסיוס לטמפרטורה במעלות פרנהייט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר